Localitzacions per a rodatges al Garraf

Garraf Film Commission

Som especialistes en localitzacions
per a rodatges al Garraf
aportant la gestió de permisos
i proveïdors locals

Serveis

Gestió i assessorament sobre els permisos necessaris en funció de les necessitats

Sol·licitar, senyalitzar i executar les reserves d’espai

Proposar i gestionar localitzacions

Proposar proveïdors locals que permetin abaratir els costos de producció

Ubicacions